Caminito ART

İyi dans edebilmek için müziği tanımak gerekir. Müzikle beraber öğrenilecek olan ayrıca Tango’nun tarihi, duygusu, yaşamı ve değerler sistemidir. Tango müziği atölyeleri ile dans atölyeleri birbirine paralel sürdürülerek Tangoseverlerin bütünsel olarak gelişimleri, öğrenmeleri hedeflenmektedir. Birbirinden kopuk, bağımsız anlatılması zor konular. Çoğunlukla birbiri üstüne inşa oluyor. Bu sıraya göre ilerleyeceğiz. Aslında 2 yıla yakındır düşünüyoruz bu atölyeleri. Neredeyse bu seneyi bile erteleme eğilimindeydim, Mehmet Sinan’ın iteklemesi ile hazırlandım ve tüm bunlar oluyor işte.

*

*

A- ARJANTİN TANGO – MÜZİKAL TEMELLER – 10 HAFTA

 • Tango Müziğinin Kökleri ve Gelişim Evreleri

Avrupa, Amerika, Afrika ve Kübaya gideceğiz. Candombe-Africa, Habanera Küba, dünyayı nasıl sardığı – Amerika, Fransa ve Arjantin… Flamenco etkisi çok yüksek Tangoda, Senkoplar, ters ritimler, aksaklar, tutkulu vurgular, keskin dönüşler, hızlanma ve yavaşlamalar. Tango Gitano, Rumba, Farrucaya dikkat.

 • Müzikal Terminoloji

Nota yazımı, yorumlanması, çalınması, orkestrasyon ve performansta kullanılan dili çalışacağız. Bunlar müzik dilini kayıt altına almakta, çoğaltmakta, yaymakta kullanılan standartlar. Ölçü, armoni, ritim, müzik teorisi hakkında konuşulacak. Karşılaştırmalı olarak Rönesans, Barok, Klasik, Romantik, Modern dönem müziklerine de bakacağız. Romantik dönemin Tango’daki etkisine bakacağız. Tango bu dönemde doğdu ve bu özellikleri taşıyor. Chopin ve Shubert üzerinden.

https://www.classicsforkids.com/music/musical_periods.php

 • Arjantin Folklorik Müzikleri

Chacarera, Zamba, Chamame (Merceditası Madernadan hatırlayalım – tangoya dönüştürmüştü), Candombe, Carnavalito, Polka, Media Cana, Rasguido Doble – kimisinin motifleri benziyor, kimisinin ritmi, kimisinin melodisi, hepsinden birşeyler var tangoda.

 • Tango’nun Müzikal Yapısı

Tangoya bakmak tüm bunlardan sonra daha kolay, daha anlaşılır olacak. Ölçü, ritim, melodi ve armoniyi de konuşacağız, genel cümle yapısını da. Canaro, Donato veya Di Sarli’den bir örnek üzerinden çalışacağız. Ritim ve melodinin rahat anlaşıldığı bir parçadan hareket etmek niyetimiz.

 • Tango’nun Enstrümanları ve Tipik Orkestralar

Başlangıçta sokakta icra edildiği için gitar, keman, flüt çok etkindi, taşınabiliyordu. Sonra salon ve stüdyoda daha büyük ve çok sayıda enstrüman kullanılabilir oldu. Piyano, keman, kontrbass, bandoneon’un ses özelliklerini, ses aralıklarını orkestradaki yerlerini anlamaya çalışacağız. Tangoda perküsyon kullanılmıyor, ritmi diğer enstrumanlar veriyor veya melodinin içinde ya da ayrı bas yürüyüşleri veya bas motifli ile ritim veriliyor.  D’Arienzo Staccato ile bunu yaptı.

 • Tango’da Vokal ve Sözler

Tabi Carlos Gardel mutlaka konuşulacak, ama diğer vokallerden de örneklerimiz olacak. Erkeklerde Tenor, Bass, Bariton, kadınlarda Soprano, Alto, Mezzo Sporano ses aralıklarını ve örneklerini tanıyacağız. Önemli şarkı sözlerinden örneklere, temalara ve lunfardoya (Sokak diline) bakacağız.

 • Tango Müziği Dönemleri

Guardia Vieja (Daha sokak dönemi), Guardia Nueva (Kuralların ve standartların belirdiği, salon tangosuna geçildiği dönem), Golden Age (Altın Çağ), Transition Era (Geçiş Dönemi – yasakların olduğu, yeni müzik yapılamayan, eskilerin tekrar tekrar yorumlanmaya başlandığı karanlık dönem – ama bu dönemde Nuevo doğdu) Modern Dönem – La Cumparsitalardan karşılaştıralım.

 • Tango Müziğinde Ekoller

Üç temel ekol var. Gelenekçiler – Firpo ve Canaro, (Ritmi iyi okumalısınız) Melodikler, Fresedo, (melodiyi ve cümleyi iyi okumalısınız) Yenilikçiler (Daha çok sesli, karmaşık ve dinamik yapısı vardır) De Caro. Duvara bakarsanız. Görürsünüz. Doğum sıralarına göre fotoğraflarını yerleştirdik. El Decalogodaki sözleri de. – Nuevo ve Neo tangoyu tarzlar ya da ekoller altında çalışırız.

 • Milonga – Müzikal Orijinleri ve Müzikal Yapı

2 zamanlı müzik. Candombe (Azabache- Calo Tamboriles- Romeo Gavioli y Su Orquesta Típica, La Rumbita Candombe’de Sebastian Achaval ve Roxana Suarez dans ediyor. Chicho Poliritim Tango-Milonga El Lloron örneği Canaro’da dans ediyor. Bu tür de bir zamanlar yaygınmış. Tango Milonga Etkileşimleri 2/4 mü 4/4 mü karıştırmak mümkün. Tipik 2/4lüğü de inceleyeceğiz poliritmik olanı da.

 • Arjantin Valsi – Müzikal Orijinleri ve Müzikal Yapı

3 zamanlı – 3/4 ile 6/8 arasındaki farkı analiz edeceğiz. Strauss, Avrupa Valsi, Latin Amerikan Valsi, Türk Valsi ve Arjantin Valsi arasındaki farklara bakacağız. Zamba, Chacarera ve Chamame’den motifler almış mı? Anlamaya çalışacağız. Onlar da 6/8’lik ama vurguları farklı.

B- EL DECALOGO DEL TANGO – 10 HAFTA

Yaşamları, değer anlayışları ve müzikleri ile 10 büyük orkestra şefinin Tango’ya katkıları anlatılmaktadır. Her birinin hayatlarından kalan anlamlar, duygular ve değerler müzikleri yolu ile bize ulaşabiliyor mu? Bunu anlamaya çalışıyoruz.

Az sonra dinleyeceğimiz parçaları ile dans edeceğiz, burada yer alan şarkıların her biri kendileri tarafından bestelenmiş ve kendileri tarafından icra edilmiş şarkılar.

 • Roberto Firpo (1884-1969)
 • Francisco Canaro (1888-1964)
 • Carlos Gardel (1890-1935)
 • Osvaldo Fresedo (1897-1984)
 • Julio De Caro (1899-1980)
 • Juan D’Arienzo (1900-1976)
 • Carlos Di Sarli (1903-1960)
 • Osvaldo Pugliese (1905-1995)
 • Anibal Troilo (1914-1975)
 • Astor Piazzolla (1921-1992)

C- TANGO DJ’LİĞİ – 4 HAFTA

 • Sesin Yapısı, Ses Teknolojileri, Araçlar
 • Arşiv oluşturmak, Tanda oluşturmak, Cortina seçmek
 • Topluluğu Tanımak, Pisti Okumak, Milonga Adabı, Standartlar
 • Eğitsel, Programlı, Yarı Programlı ve Doğaçlama gece düzenlemek

 


 

 • Tango Müziğinin Kökleri ve Gelişim Evreleri

Avrupa, Amerika, Afrika ve Kübaya gideceğiz. Candombe-Africa, Habanera Küba, dünyayı nasıl sardığı – Amerika, Fransa ve Arjantin… Flamenco etkisi çok yüksek Tangoda, Senkoplar, ters ritimler, aksaklar, tutkulu vurgular, keskin dönüşler, hızlanma ve yavaşlamalar. Tango Gitano, Rumba, Farrucaya dikkat.

**************

TANGO MÜZİĞİNİN KÖKLERİ
Önce Azabache’yi dinleyelim. İçinde Afrika davulları da var, Avrupa’nın operası da, Polka’nın 2/4 lük ölçüsü de Romantik dönemin minör tonları da. Tam bir melez olduğu için buradan başlıyoruz.
1- Avrupa ve Romantik Dönem
a
– Tango Romantik Dönemde Uruguay ile Buenos Aires’te gelişti. 1850 ile 1900 arasında.. 80ler diye geçiyor çok yerde. Klasik müzikte Romantik Dönemin içinde yer alıyor ve Avrupa Romantik döneminin özelliklerinden almış.
b
– Avrupa’da Klasik Müzik dönemlerine kısa bir göz gezdirelim ve Romantik Dönemin nereye yerleştiğine bakalım.
c
Gregorian Chant – 10th Century Byzamtium – Papa’nın ara sesleri temizleyip kayıt altına alması, denetleme ihtiyacı. Kalıplar altına almış, çeşitlemenin azaltılmasını istemiş.
d
14th yy Fransız – Ortaçağ müziği – Guillaume De Machaut – Fondaki rutin ses, armoni için bir çalışma yok, basit, dinsel temalı. Meryem için yazılmış ama dans edilebilir yapmış diğer taraftan. Ritmik ve hareketli.
e
16th yy Palestrina Choral music – Canon yapıyorlar, çok seslilik ve derinlik başlıyor. Doğayı tanımaya çalışıyorlar. İtalyada resim, heykel alanında büyük gelişmeler var. Leonardonun Michelangelonun dönemleri. Kilisenin gücü azalmaya başlıyor ama bu müzik halen dinsel.
f
Ardından gelen Folias de Espana daha dünyasal, anonim varyasyon örneği. Temel az sayıda enstrumanla çalınıyor. 150 farklı besteci tarafından aranje edilmiş orkestraya ya da tek enstrumanlara uyarlanmış. Temel müzikal tema ile düzenli bir cümle yapıp çeşitlemiş. 3/4’lük bu çalan. Katalan bir müzisyen. Biraz rönesans, biraz güne uyarlama var bunda. Kiliseden dışarı çıktığında dans edilebilirlik de konu oluyor Rönesans’ta. Sadece ses değil, beden de müziğe katılacak çünkü. Müzik dünyasal olduğunda ritim enstrumanını da ekleyiveriyorlar hemen. Ritim netleştikçe bedenin referans alması kolaylaşıyor. Müzik soyuttan somuta geçiş, gökselden dünyasala dönüş için ritimden etkin biçimde yararlanıyor. Harp çalınıyor, armonik çalmaya çok uygun, piyanonun atası.
g
Rönesans dönemi Tarantella Napolitanası ve Godfatherdaki Tarantellayı dinleyelim. 12/8 ölçüsü var.
h
1600-1750 Barok – Rameau’nun yaptığı müzik ve izlediğiniz performanslar sarayda dans etmeyi ne kadar önemsediğini gösteriyor. Düzenli, vurgulu ritim daha da öne çıkıyor. Kontrpuan uzmanı Bach, eş zamanlı akan melodiler, aynı zamanda dikey olarak da birbiri ile uyumlu, armonik yapı çok güçlü. Hemen her enstrüman süsleme katıyor melodinin bir yerine. Bradenburg concertos.
i
1750 – 1820 Klasik Periyod – Mozart ve Haydn, Avusturyalılar çok etkili. Matematiksel, iyi hesaplanmış, şık, dengeli, sade, kolay anlaşılır, net, diatonik – anahtara bağlı akor uyumlarına daha dikkat edilen müzikler yapılıyor. Haydn çok tipik bir klasik diye onunla başlıyoruz. Anahtarı ve akoru takip ederek daha yapısı sağlam ve kurallı müzikler devri. Orkestralar daha kalabalık, aristokratlar müzisyenleri himayelerine alıyorlar.
j
– Mozart’ın D Minor Fantazisi Romantiğe geçişin sinyalini veriyor. Giriş, gelişme, sonuç çok belirgin. Temanın etrafında parçayı bestelemiş.
k
– Mozart Requem’inde hem klasik hem de baroku birleştiriyor, hem de hızlı anahtar değişimleri  geçişleri ile kendisinden çok ilerideki dönemlere sıçrıyor bir taraftan da canonlar yapıyor. Müziğin her katmanını canlı bir şekilde kullanmış. Bu iki parçayı da kendisi bitirmemiş. başkaları bitirmiş.
l
– Beethoven’ın Moonlight Sonatı – 1801’de yapmış, yani romantik dönemden 20 sene önce. Ama teması çok net, çok önde gidiyor, geri kalan tüm elementler o temaya yer açıyor, geriden destekliyor. Tema dinamik, yükseklere çıkıyor, aşağı iniyor, arpej desteği geriden geliyor. yavaşlıyor, hızlanıyor. Melodi daha uzun akmaya başlamış.
m
1820-1900 Romantik Dönem – Shubert, Chopin, melodi uzun ve dinamik, yavaşlama ve hızlanma var. Dramatik ve melankolik gerilim artıyor, Beethoven’dan alıp ileri götürüyorlar. Italya’da opera çok gelişiyor. Melankoliye varacak kadar kara romantizm.
n
– Chopin’in Fantaisie-Impromptu In C-Sharp Minor – 1930larda yazmış – melodi çok önde gidiyor, aniden hızlanıyor, coşuyor, sonra yavaşlıyor, sesi çok artıyor ve çok azalıyor. 
o
– Paganini Caprice 24’e dikkat – iniş-çıkış, yavaşlama ve hızlanma, tutkulu çalış. Her şey melodi. 1810’dan önce yapmış. Ama Romantik.
***
B- ROMANTİK OPERA – İTALYA
a
Una furtiva lagrima (A furtive tear) is the romanza from Act II, Scene 2 of the Italian opera, L’elisir d’amore (The Elixir of Love – 1831) by Gaetano Donizetti. It is sung by Nemorino (Caruso) when he finds that the love potion he bought to win his dream lady’s heart, Adina, works. – İnsan sesinin yavaşlama, dramaya katılma, sözlü, sesli ve oynayarak, bedensel hareketlerle müziğe katılma biçimine iyi bir örnek. 
Una furtiva lagrima” (A furtive tear) – sinsi bir gözyaşı- is the romanza from act 2, scene 3 of the Italian opera L’elisir d’amore by Gaetano Donizetti. It is sung by Nemorino (tenor) when it appears that the love potion he bought to win the heart of his dream lady, Adina, is working. He loves Adina, but she is not interested in an innocent, rustic man such as he. To win her heart, he buys a love potion with all the money he has in his pocket. It is actually a cheap red wine sold by a traveling quack doctor—but when he sees Adina weeping, he assumes the “elixir” has worked and she has fallen in love with him.[1]
b
Verdi La Traviata – 1953te premieri yapılmış. Guiresppe Verdi’nin 1813-1901 Sahnede hem oyunculuk var, hem dekor, hem konu, hikaye, baştan sona bir hayat anlatıyor. Görsel, işitsel, yazınsal, plastik tüm sanatları birleştiriyor. Pavarottinin 1993 performansı ve 2018’de New York’ta Metropolitan Operasının performansı. 175 yıl sonra yine performansı yapılıyor ve yaşayan bir opera. Alexander Dumas 1948’de yazdığı romantik romanı Kamelyalı Kadından 1953’te oyuna oradan da operaya uyarlanmış. Sanatlar arası geçişleri ve etkileşimleri gösteren iyi bir örnek. Düşünceden romana, romandan sahneye ve müziğe…
****
C- ROMANTİK GİTAR VE PİYANO / İSPANYA
a
Fernando Sor – 1778-1839 Barcelona – Klasik gitarda Romantizmin öncülerinden, cinderella (kül kedisi) balesinin bestecisi.  Ardından erken dönem romantik klasik gitar bestelerine ve etüdlerine imza atmış. Julian Bream’den dinliyoruz.
b
– Tarrega 1852-1909 – Barcelona – Capricho Arabe – Aynı romantik dönem özelliklerinin klasik gitara uyarlanması. Enstrumanın avantajları – Akor kullanımı, taşınabilir enstrüman olduğundan gitara çok uygun. 6 teli aynı anda çalınabiliyor, istenirse arpej de yapılabilir, ritim için de kullanılabilir, hem armoniyi hem de ritmi veriyor, çok çok işlevsel. Üretimi ucuz, alt kesimlere ulaşabilir. Kendileri dahi yapabilirler. Tarreganın babası da Flamenco gitar çalıyormuş. Kulağında Flamenco ile büyümüş, ama daha okullu ve klasikçi olmuş. Beethoven, Chopin ve Mendhelson’u gitaray uyarlamış. Albenizle de arkadaş olmuşlar. Tek bünyede Romantik Klasikçilerle Flamencoyu birleştiren, buluşturan adam.
c
– Isaac Albeniz. 1860 1909  Catalonia , Spain – (Barcelonanın da içinde olduğu bölge) Post Romantic – İspanyol folku ile klasiği piyanoda birleştiriyor. Öyle ki piyano için yaptığı parçaların gitara geçişi çok kolay oluyor. Rumores de la Caleta ve Asturias örneğindeki gibi. Sanki tam tersi olmuş, gitar için yazmış da piyanoya uyarlanmış gibi ikisi de.
****
2- AVRUPA FOLKLORİK MÜZİKLERİ
A- FLAMENKO
a
– Rumba ve Farruca Flamenco’dan Tango’ya giden öncü düzenler, mode ve ritim açısından uygun ve gitarı da çok iyi kullanıyorlar. Ana enstrüman. Akustik çalındığında sesi de ritmi de güçlü. Doğaçlama çalınıyor, düzen var, ama tema üstüne anlık doğaçlama melodiler ve doğaçlama danslar eklenebiliyor. Biri sahne ile diğeri düet performans ile iki rumba izliyoruz. Doğaçlamanın ne kadar ileri gittiğine bakın. Özellikle paco de lucianınkinde.
Farruca 1953 filmi Sombrero – Jose Greco. İkinci Farruca videosunda (Flamenco de Vuelta) anlık melodi, ritim, vokal ve dans etkileşimini izleyin, bir bütün. Üçüncü videoda toplumsal kaynaşmaya ve ritimde buluşmaya, kaynaşmaya coşkuya bakın, herkesi birleştiriyor. Dödrüncü Farruca Ivan Vargas tam bir sanatsal sahne şovu, inceltilmiş, tasarlanmış, göstermek için. Drama ve teatrallikle karıştırılmış. Son olarak 1969 Antonio Gades performansı.
Tangoları izliyoruz. Flamenco Tango, Rumbanın ve Farrucanın etkisi ile ortaya çıkıyor. İlk olarak Gades’in 60larda çekilmiş bir filminden, sonra da kadın performansı var. Az önce izlediklerimizin. Temel müzikal ve ritimsel düzen belli ama üstüne gördüğünüz herşey doğaçlama.
b
Sahne de var, insan bedeni de, drama da, söz de. Ayrıca sınıfsal olarak Tangoyu ilk yapanlara çok benziyorlar. Yoksullar, alt kesimlerden geliyorlar. Büyük salonlarda, saraylarda yaşamıyorlar. Mahalle arasında, evlerin avlularında, evden bozma meyhanelerde müzik yapıyorlar.
c
Ritimler oldukça keskin, enstrumanla, alkışla, topukla, gitarın ön yüzüne vurarak, her şekilde flamenko içindeki herkes ritme katılıyor. Ritim topluluğun buluşma ve uyum noktası haline geliyor, ortak ritim topluluğu topluluk yapıyor, düzene sokuyor, dağınıklığa izin vermiyor.
********************
B- POLKA / ORTA AVRUPA
a- Avrupa’dan bir diğer giden müzik ise Polka – Czeck -Slovak – Polonya – Alman – Fin 2/4lük tempolu, eğlenceli müzik. Eşli dans ediliyor, hoplaya zıplaya koşturarak yapılan daha çok genç işi dans.
****
C- TARANTELLA / İTALYA
2/4lük neşeli hareketli halk dansı, sade bir müzik, ritmik ve kısa. Güney İtalya’ya ait bir dans ve müzik. Göç edenler kimlerdi? Geldikleri yerlerde neler vardı? En çok hareket edilecek yer bu oluyor. 1-2-1-2-1-2-3-4- 1-2-1-2-Hızlı hızlı yavaş Poliritmik Tango Milongaya benziyor
****
D- CONTRADANZA / KÜBA – İSPANYA – İNGİLTERE – FRANSA
19. yüzyılda başlıyor, (belki de daha erken) Topluluk halinde bolca yer değiştirmeli, hem gruplar hem de sürekli değişen eşler arasında uyumlu olmak gerekiyor. Ritim oldukça sade üç zamanlı ve 4 zamanlı müzikal verisyonları bölgeye ve döneme ait var. Avrupa’da başlıyor, kuzey Amerika’ya geçiyor, Latin Amerika’da da değişik biçimlerde yerelleşiyor. Peru, Küba…
*
– Arjantin’e gelen ilk Avrupa kontradansının canlandırması – hem karşı karşıya duruyorlar eşler, hem de grup olarak hareket ediyorlar, bayağı bir grup organizasyonu var – polka ve tarantellaya da benzerlikleri var.
– Costa Ricaya gelen avrupalıların contradanslarının canlandırılması – 3 zamanlı müzik
– Gitar piyano arası geçişlere örnekler görmüştük, tarrega ve albeniz üzerinden.
– Riojan – kuzey ispanya kontradansı – günümüz
– Fernando Ferrandiere (1740-1816) ispanya – klasik gitar
Nicolas Ruiz Espadero (1832-1890) kübalı piyanist
– Indianapolis’te irlandalı bir komünitenin dans performansı
– yine irlandalı başka bir amerikan komünitesi stilize edilmiş performans
– 3 eğitsel video üst üste
– YDW 2018 Nova Contra – Tap dancing ile müziğin ne kadar uyumlu olduğuna bakın, kovboy filmlerinde rastlanan danslar, irish kökenli, contradans kökenli – milonga ve tango ile akrabalığı var bu nedenle
– Peru ve Kübada yerelleşmiş contradans versiyonları
BEL CANTO – İTALYA, FRANSA
OPERA gibi etkileşim…
https://en.wikipedia.org/wiki/Bel_canto
*************
************
***********
3-AFRO – LATİN AMERİKAN MÜZİĞİ
 / Habanera,  Candombe ve Macumba (Umbanda, Candomble) /
*****
A- HABANERA
– Habanera – Havana Dansı – Contra Dance – /İspanyol – İngiliz – Fransız/ Kübada Afrika ritmi ile buluşuyor ve yeni bir karışım ortaya çıkıyor.
* George Bizet 1875 Carmen Operası ile dünya tanıyor.
* Piyano notasında ritmi ve vurguları inceleyin
* Carmen – Saura 1983 – geçen hafta izlediğimiz flamenco sanatçısı Gades oynamış – flamenco ile habanerayı birleştirmiş ilişkinin farkında olduğu için
* 2 adet video – filmden Maria Callas – yunan asıllı amerikalı soprano 77de öldü, efsane – diğeri de covent garden performansı
* İngiliz Kraliyet Operasının performansı – Fransızca
* Şimdi Habanera’nın anavatanından habanera – Maria Teresa Vera’dan 1895-1965 Kübalı Kadın Ozan – Veinte Anos 20 yıl
* Buena Vista Social Club üyeleri
* Jose Suarez’den Texas 1939 – yine kübadan amerikaya göçen pamuk işçileri
* Habaneranın nasıl yayıldığına dair örnek olsun diye – raşid beyhbudof
***
B- CANDOMBE / AFRİKA, ARJANTİN, URUGUAY
– İLK VİDEO Santa Fe New Mexico Amerika – Afro Amerikalı göçmenler.
– İkinci video Uruguay – Afrika davulu çok etkili, karnaval havasında geçiyor, eğlence dolu.
– Üçüncü video Uruguay – Candombe eğitimi
– Dördüncü video – Martin Fierro de Campana Bale grubu, Arjantin – Azabache – Armando Pontier Julio Sosa cokalde
****
C- MACUMBA (Candomble, Umbanda) / AFRİKA-BREZİLYA
– Macumba (Africa Brazil ritual song) birbirini takip ediyor, sırası ile dinletmek lazım. Candomble ve Umbanda alt formları, dinsel ayinlerde kullanılıyor, madde kullanarak kafa yaptıkları da oluyor.
3 video arka arkaya –
*
****
****
4- ARJANTİN FOLKLORİK MÜZİKLERİ
A- PAYADA
a
– Payada – atışma müzikleri yapılıyor – ozan (PAYADOR) doğaçlama söylemeye başlıyor gitarla hafifçe eşlik ederken. No soy de aqui ni soy de alla Facundo Cabral – Los Ejes de mi carretta – aynı Payada biçiminde söylüyor. Önce içinden geldiği gibi sözlerle lirik giriş yapıyor, sonra şarkıya geçiyor.

b

– Los Ejes de mi carretta orjinaline dönersek – Habanera ritminde yapmış Atahualpa Yupanqui.

c

Jorge Cafrune – Coplas del Payador Perseguido yine aynı ekolden, payada

****

B- MİLONGA / ARJANTİN

a

– Candombe Milonga karışımı bi video, ritimlerin örtüşmesini gösteriyor.

– Candombe – Milonga karışımı bir parça – Romeo Gavioli, Tamboriles

– Candombe – Milonga karışımı bir tane daha – Calo – Podesta / Francini beselemiş

– Candombe – Milonga karışımı – Lucio Demare, Homero Manzi, Miranda

b

– Milonga Criolla – Canaro

c

– Milonga – Tango arası – poliritmik parça – Lloron – 2/4 2/4 4/4

*******************

İLK TANGOLAR

A

– İlk tangonun El Merenguengué olduğu yazıyor 1876 tarihliymiş, afro-arjantin karnavallarında çalarmış. Kayıt yok ortada, 1866’da ise la coqueta bir gazetede geçiyormuş – iki ayrı coqueta var onları dinleyelim biri fresedo diğeri orquesta tipica victor. 1927 ve 1929 kayıtları.  
Guardia Viaja 1880 ile 1925 arası dönemde bazı kayıtlar var ama eski tango iki zamanlı çalınıyor, 4 zamanlıya sonra geçiliyor.
*

The guapos, compadritos and malevos would meet at the Café Sabatino, the Almacén de la Milonga and the Viejo Bailetín del Palomar. The boliches located on Necochea Street at La Boca neighborhood began to play this joyful, youthful and mischievous music based on a binary 2/4 beat and performed by Rosendo Mendizábal, Eduardo Arolas, Angel Villoldo and other self-taught musicians that would compose without even knowing anything about scores.

The tango stopped being exclusive from the suburbs to gradually get deep into the core of the city. The street organs would spread it across the neighborhoods where it was normal to see male couples dancing in the streets.

Essentially porteño, many writers consider that the tango from the late 1880s would combine various music styles. It would imply the choreography of the milonga, the rhythm of the candombe and the melodic, emotional and sentimental line of the habanera. But it also received the influence of the Andalucian tango, the chotis and the cuplé, in addition to the town payadas and the Creole milongas.

It is believed that the first tango composer was Juan Pérez, author of the tango called Dame la Lata (Give me my pay). Nevertheless, it is quite likely that there have been previous authors and songs. In addition to Pérez’s work, the first compositions were El Tero and Andate a la Recoleta (Go away to Recoleta).

Even if its origins still cause controversy at the tango coffee tables, the world-wide prestige and recognition it has acquired is unquestionable.

*
*
Entre las obras y músicos más característicos de este período se destacan el tango “El entrerriano” (1897) de Rosendo Mendizábal, “Don Juan” (1898) de Enrique Ponzio, “El choclo” (1903) y “El porteñito” (1906) de Ángel Villoldo, “La morocha” (1905) de Villoldo y Enrique Saborido y la versión de “Don Juan” (1910), por la orquesta típica de Vicente Greco, que fue la primera grabación con bandoneón.
*
*
B
– 1912’de Gardelin bir kaydı var, tango değil.

Sos mi tirador plateado – Carlos Gardel – Estilo (1912)

C
1917’de Carlos Gardel’in “Mi Noche Triste” ile ilk defa sözlü olarak bir Tango kaydı yapması devrim niteliğindeydi. Daha önce sözlü Tango yapılmamıştı. ve 1925’e kadar Guardia Nueva’ya Geçiş yaşandı, tango dünyaya yayıldı. Dönemleri daha sonra çalışacağız ve buralara geri döneceğiz.

D

– 1921’de Rudolph Valentino’nun sessiz bir Hollywood filmi var. Üstüne 30+ Canaro eklemiş birileri. THE FOUR HORSEMEN OF THE APOCALYPSE – mahşerin dört atlısında dans ediyor, bundan 5 yıl sonra da vefat etmiş. 
*
*
Gelecek hafta – diğer Arjantin Folklorik Müzikleri