Vegan Ünlüler

Bu örnekleri vermemin nedeni, veganlığın bir moda olmadığı, aklı başında birçok insanın kararlı bir şekilde vegan olmayı tercih ettiklerini göstermek. Tarihten, günümüzden, yerli ve yabancı tanınmış insanların bir kısmına yer vereceğim burada. Daha fazlasına Google’dan erişebilirsiniz. Greta Thunberg

Vegan Bilgi Kaynakları

Burada internetten yararlanarak ulaşabileceğiniz kaynakları vereceğim. Çok daha fazlası mevcut ama karışıklığa ve mükerrerliğe neden olmaması için kaynakları indirgemeye çalıştım. Az da olsa birbiri ile çelişen bilgilere rastlanabiliyor, kendinize iyi ve doğru geleni seçeceksiniz, yanlış bulduklarınızı da eleyeceksiniz. Ben kendim Devamı…

El Decalogo Del Tango

Tango müziğinin büyükleri acaba Tango’ya değerler katabildiler mi, yaşama bakışları ve tavırları müziklerini etkiledi mi? Biz Tango dansçıları bu müzikleri dinlerken ve bedensel ifadeye dönüştürürken bu besteci ve yorumcuların duygu ve düşüncelerini, değerlerini içselleştiriyor muyuz? Ruhumuza ve bedenimize erişebiliyorlar ve Devamı…