Caminito ART

DİLŞAT ÖZDEMİR

Dilşat Özdemir kamuda uzun yıllar matematik öğretmeni olarak çalıştı. Ama yaratıcı konularla, sanatın birçok dalı ile ve sanatsal performans ile bağı hep devam etti. 2010 yılından beri Tango yapmaktadır ve İzmir’e çok sayıda yeni tangocu kazandırılmasında rol oynadı. Yine Caminito Art bünyesinde bilgi ve deneyimini yeni dansçılarla paylaşmayı sürdürecek.