Caminito ART

GİRİŞ

İçerik, Metot, Kaynakça

A- TANGO MÜZİKOLOJİSİ

1. MÜZİK TEORİSİ VE TANGO MÜZİĞİ

 • Tango Müziğinin Kökenleri ve Kısa Tarihi.
 • Tango’nun Tipik Enstrümanları ve Tipik Orkestralar.
 • Müzikal Elementler ve Tango Müziği.
 • Kompozisyon Teorisi.
 • Tango-Milonga-Vals müziklerinin karakteristik özellikleri ve farkları.
 • Müzikal Elementlere Göre Stiller.
 • Tangoda Müzikal Elementler, Hareket, Beden, Dans ilişkisi.

2. TANGO’NUN DÖNEMLERİ

 • Guardia Nueva (1917?) 1925-1935 (1955?)
 • Golden Age 1935-1955 (1952?)
 • Transition Era (Geçiş Dönemi) (1952?)1955-1983
 • Modern Dönem 1983’ten günümüze.

3. ARJANTİN TANGO’DA EKOLLER

 • Gelenekçiler (Canaro, Firpo, Donato, Lomuto, OTV, D’Arienzo, Tanturi, Malerba, Biagi, Rodriguez)
 • Melodikler (Fresedo, Di Sarli, Calo, Demare, De Angelis, D’Agostino)
 • Yenilikçiler (De Caro, Troilo, Pugliese, Laurenz, Piazzolla)
 • + İlk 20’de olmasa da diğer orkestralar da örneklenecek ve tartışılacak. (Maffia, Petrucelli, Carabelli, Cambareri, Cobian, Maglio, Bianco, Bachicha, Polito, Ortiz, Aieta, R.Canaro, Brunswick, Los Provincianos, Zerrillo, Maderna, Varela, Salamanca, Sassone, D. Federico, Racciatti, Garcia, Villasboas, Gobbi, Basso, Salgan, Francini-Pontier, Rotundo, Vargas, Marino, Buzon, Castillo, Arduh, Beron, Juarez, L Federico, Mancione, Cupo, Sala, Mora, Di Paulo, Filiberto ve diğerleri…)

4. ARJANTİN TANGO’NUN ORKESTRALARI

 • Ekol/Okul Öncüleri (Canaro-Firpo, Fresedo, De Caro)
 • Dört Büyükler (D’Arienzo, Di Sarli, Troilo, Pugliese)
 • Diğer Golden Age Orkestraları
 • Modern Orkestralar
 • Nuevo Tangocular
 • Neo Tangocular

5. TANGO’NUN PSİKO-SOSYALİ

 • Spinoza, Goethe, Kierkegaard, Nietzsche, Turgenev, Dostoevsky, Tolstoy, Freud, Adler, Jung, Camus, Frankl ve Maslow ile “İnsan” konusu.
 • Hegel, Durkheim, Weber, Marx, Adorno, Deleuze, Foucault, Eco ve Chomsky ile “Toplum, Kültür ve Sanat” konusu.
 • Tango’da müzikal ve sanatsal yaklaşımların Psikoloji, Toplumbilim ve Felsefe’deki yeri.
 • Göç, çatışmalar, psikolojik sorunlar, duygu yönetimi ve sanat ile iyileşme ve gelişim.
 • Ethos, Pathos, Logos ve Tango’da Müzikal Retorik.
 • İdeoloji ve Tango, Gelenek ve Değişim.
 • Tango müziği üzerinden bir prensipler çerçevesi denemesi: “El Decalogo Del Tango”.

B- TANGO DJ’LİĞİ

1. ARŞİV OLUŞTURMAK VE KULLANMAK

 • Dönemlere göre
 • Orkestralara göre
 • Türlere göre
 • Cortinalar
 • La Cumparsitalar
 • Tanda formatında
 • Hazır Arşiv kullanmak ve kendi içeriğini oluşturmak

  2. GECEYİ YÖNETMEK

  • Tango Etiği, Davranış Kodları ve Ritüeller.
  • Dans Topluluğunu tanımak ve İletişim.
  • Gecenin amaçlarını tanımlamak. Concept, eğitim, anma, eğlenme, özel günler, doğaçlama çalmak.
  • Bireysel beğeni mi, topluluğun beğenisi mi? Standartlar mı, yenilik arayışı mı? Sınırlar var mı? Birebir Buenos Aires gibi olmak mı, yerelleşmek mi? Genelleşmek mi, kişiselleşmek mi?
  • Tanda oluşturmak.
  • Gecenin evreleri.

  3. TEKNİK ARAÇLAR

  • Yazılımsal araçlar.
  • Donanımsal araçlar.

  KAYNAKÇA

  EL-RECODO – https://www.el-recodo.com/

  TODOTANGO – https://www.todotango.com/english/

  CAMINITO KAYNAKLAR LİSTESİ – https://www.caminitoart.com/tango-kaynakca-sources/

  CAMINITO BLOG – https://www.caminitoart.com/yazilar/

  MÜZİK, SANAT, FELESEFE VE PSİKOLOJİ İLE İLGİLİ MUHTELİF KİTAPLAR.

  YOUTUBE, WIKIPEDIA, GOOGLE, SPOTIFY